Enlgish Български

RegEx Тестер

RegEx Тестер е лесна за употреба PyGTK-базирана програма за ГНУ/Линукс, предназначена за работа с регулярни изрази.
Особености:

Изтегляне

Ubuntu Пакет: regex-tester-gtk-0.2-all.deb [11KB]
Ubuntu Хранилище (изпълнете следните команди в терминал):
echo "deb http://download.learnfree.eu/repository/skss / #SKSS" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
wget http://download.learnfree.eu/repository/skss/repo.pub.asc -q -O- | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install regex-tester-gtk
Сорс-код (в Bazaar): lp:regex-tester-gtk

СнимкиДруга информация

RegEx Тестер се разработва от Красимир С. Стефанов (lokster).
За контакти: http://learnfree.eu/contact
Ако срещнете бъгове, можете да ги докладвате на страницата на RegEx Тестер в launchpad.net